ELY-keskus myöntää tukea LVI-Scandic Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen

ELY-keskus myönsi LVI-Scandic Oy:lle tukea liiketoiminta ympäristön analysointiin ja  strategian ja toimintasuunnitelman tekoon.  ELY-keskuksen myöntämä tuki mahdollisti yrityksellemme kehitysprojektin läpiviennin, mikä muuten olisi jouduttu tekemään yrityksen omin resurssein. Nyt projekti pystyttiin viemään ammattilaisen konsultoimana, mikä toi paljon lisäarvoa kasvustrategian ja toimintasuunnitelman laatimiseen. Projekti toteutettiin yhdessä Arvoverkko Oy:n Kristian Karimon kanssa.